What is Autism?

Join our campaign to spread the message: Assume Intelligence

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reported that about 1 in 68 children have Autism Spectrum Disorder (ASD). Autism is a group of development brain disorder that affects the child’s ability to speak and relate to world. Social, communication and behavioral problems may negatively impact the child’s development, educational progress, community involvement and vocational growth. The child may have speech and language delays, poor initiation, limited response to voice, repetitive hand movements, limited diet (picky eater), poor attention and minimal eye-contact.

An intensive multi-disciplinary therapy approach, including Applied Behavioral Analysis (ABA), Speech Therapy (ST) and Occupational Therapy (OT) may be required to facilitate speech and language development. Though Autism is not “curable,” early intervention can reverse many of its negative effects. The ultimate goal of service is to improve social involvement, communication skills, academic progress in the general education classroom and career development. With positive response to therapy, some adults may appear “normal” and excel in their endeavors.

DSM-IV: The American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is the main diagnostic reference used by mental health professionals and insurance providers in the United States. The diagnosis of autism requires that at least six developmental and behavioral characteristics are apparent, that problems are evident before age three, and that there is no evidence for certain other conditions that are similar. A total of least six items from (1), (2), and (3), with at least two from (1), and one each from (2) and (3)

1. Qualitative impairment in social interaction, as manifested by at least two of the following: a) marked impairment in the use of multiple nonverbal behaviors such as eye-to-eye gaze, facial expression, body postures, and gestures to regulate social interaction b) failure to develop peer relationships appropriate to developmental level c) a lack of spontaneous seeking to share enjoyment, interests, or achievements with other people (e.g., by a lack of showing, bringing, or pointing out objects of interest) d) lack of social or emotional reciprocity

2. Qualitative impairments in communication as manifested by at least one of the following: a) delay in, or total lack of, the development of spoken language (not accompanied by an attempt to compensate through alternative modes of communication such as gesture or mime) b) in individuals with adequate speech, marked impairment in the ability to initiate or sustain a conversation with others c) stereotyped and repetitive use of language or idiosyncratic language d) lack of varied, spontaneous make-believe play or social imitative play appropriate to developmental level

3. Restricted repetitive and stereotyped patterns of behavior, interests and activities, as manifested by at least two of the following: a) encompassing preoccupation with one or more stereotyped and restricted patterns of interest that is abnormal either in intensity or focus b) apparently inflexible adherence to specific, nonfunctional routines or rituals c) stereotyped and repetitive motor mannerisms (e.g., hand or finger flapping or twisting, or complex whole-body movements) d) persistent preoccupation with parts of objects.

VIETNAMESE TRANSLATION BELOW Bệnh Tự kỷ (Autism) Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh của Hoa Kỳ (CDC) cho biết cử 110 trẻ em thì có 1 em bị những chứng có liên quan đến bệnh Tự kỷ ( Autism Spectrum Disorders (ASD). Bệnh Tự kỷ (Autism) là một nhóm những rối loạn của não trong quá trình phát triển làm ảnh hưởng khả năng nói và cảm nhận thế giới xung quanh. Khó khăn tạo những mối quan hệ xã hội, khó khăn giao tiếp, và có những hành vi bất bình thường là điều bất lợi cho sự phát triển của trẻ sau này về học tập, về hòa nhập xã hội và về khả năng thăng tiến nghề nghiệp. Những trẻ bị bệnh Tự kỷ có thể chậm phát triển ngôn ngữ, không biết bắt chuyện, ít chú ý đến tiếng nói xung quanh, có những hành động tay kỳ lạ lập đi lập lại, kén ăn, ít chú ý và hay ngó lơ khi nói chuyện với người khác.

Phương pháp trị liệu toàn diện và chuyên sâu tác động vào nhiều mặt cùng lúc (Intensive multi-disciplinary therapy approach) như là Applied Behavioral Analysis (ABA), Speech Therapy, Occupational Therapy có thể hổ trợ phát triển ngôn ngữ của trẻ. Dù Bệnh Tự kỷ (Autism) không thể “chữa khỏi được”, nhưng phát hiện và trị liệu sớm có thể ngăn được những ảnh hưởng xấu của bệnh. Mục tiêu cơ bản của những chương trình phát hiện và trị liệu sớm là để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, có thể giao tiếp được, học tập tiến bộ ở trường và kiếm được việc làm sau này. Khi tiếp thu được tốt các phương pháp trị liệu, một số người sau này gần như bình thường và có theo đuổi thành công nghề nghiệp của mình.

DSM-IV: Cơ quan American Psychiatric Association’s Diagnosic and Statistical Manual of Mental Disorders là nguồn cung cấp tư liệu định bệnh chính cho các nhà khoa học, bác sĩ và các hãng bảo hiểm về sức khỏe tâm thần ở Hoa Kỳ. Để xác định có bệnh Tự kỷ (Autism) hay không cần phải có ít nhất sáu biểu hiện hiển nhiên về hành vi (thường các hành vi này thấy rõ trước ba tuổi) và những biểu hiện này không phải là những biểu hiện của bệnh khác tương tự. Khiếm khuyết đáng kể về tạo những mối quan hệ xã hội, có ít nhất hai trong số những biểu hiện sau: Thấy rõ khiếm khuyết trong việc kết hợp những hành vi giao tiếp không lời như nhìn mặt người khác khi nói chuyện, biểu lộ cảm xúc qua nét mặt, giữ tư thế khoảng cách lúc nói chuyện và dùng cử chỉ để giao tiếp. Không biết kết bạn và chơi với bạn giống như các bạn cùng lứa tuổi Không biết tìm kiếm sự chia sẻ về điều mình sung sướng, mình thích thú, mình vừa làm được với những người khác (ví dụ như không biết phải đưa ra, mang tới hay chỉ vật mình thích) Không hiểu và không biết những ngụ ý và tình cảm qua nét mặt Khiếm khuyết đáng kể trong giao tiếp, có ít nhất một trong những biểu hiện sau: Chậm hay hoàn toàn không có sự phát triển về ngôn ngữ nói (mà không có những cách giao tiếp khác thay thế như chỉ trỏ, dẫn tay hay ra điệu bộ) Với một số người có ngôn ngữ, có sự khiếm khuyết thấy rõ về khả năng bắt chuyện và duy trì câu chuyện với người khác Có những câu nói cứ lập đi lập lại, hay những câu nói kỳ lạ không cần người nghe Không biết chơi giả bộ, chơi nhiều cách hay chơi bắt chước giống như các bạn cùng lứa tuổi. Có hành vi kỳ lạ và lập đi lập lại, có sở thích và hoạt động giới hạn, có ít nhất hai biểu hiệu sau: Có sở thích khác thường vì mức độ chú ý và tập trung quá đáng Cứ làm việc gì đó không có mục đích và không muốn thay đổi Có hành động tay kỳ lạ lập đi lập lại (e.g tay hay ngón tay phe phẩy, vặn vẹo, hay cả người làm những hành động khó khăn) Có sở thích đặt biệt với bộ phận của món đồ chơi hơn là cả món đồ chơi

Share