Early Signs of Autism

Early identification is the key to future success. In addition to recognizing the signs, parents must accept the diagnosis prior to implementing a full intensive treatment program that may include ABA x15 hr/wk, ST x2 hr/wk and OT x1hr/wk.

Please contact the pediatrician if you see any of the following signs:

 • No social smiles and visual tracking by 6 months
 • No baby talk and verbal exchanges by 9 months
 • No pointing, waving and gesturing by 12 months
 • No words or use of 1-word frequently by 15 months
 • Does not use mommy or daddy by 18 months
 • No 2-word phrases by 24 months
 • No words to request, but labels often by 24 months
 • No pretend play or combining 2-objects in play by 24 months.
 • Use of long rote phrases, but not single words
 • Any loss of words and changes in social behavior

VIETNAMESE TRANSLATION BELOW

Đâu là những dấu hiệu ban đầu?

https://www.youtube.com/watch?v=dxPgAYFSB-0

Chẩn đoán bệnh sớm là chìa khóa thành công sau này. Ngoài việc nhận ra những dấu hiệu của bệnh, cha mẹ cần phải chấp nhận bệnh để có thể hổ trợ chương trình trị bệnh toàn diện chuyên sâu có thể gồm ABA 15 giờ/tuần, Speech Therapy 2 giờ/tuần, và Occupational Therapy 1 giờ/tuần. Hãy liên lạc Bác sĩ nhi đồng nếu trẻ có những biểu hiện sau:

 • Đến 6 tháng trẻ không biết cười lại và không biết hướng mắt nhìn theo/tìm kiếm
 • Đến 9 tháng, trẻ không bi bô hay không giả bộ đối đáp lại
 • Đến 12 tháng, trẻ không chỉ trỏ, vẫy tay hay biết làm điệu bộ
 • Đến 15 tháng, trẻ không nói rõ chữ nào hoặc không biết nói thường xuyên chữ một
 • Đến 18 tháng, trẻ không biết kêu ba mẹ
 • Đến 24 tháng, trẻ không biết nói câu 2 chữ
 • Cũng đến 24 tháng, bé chỉ gọi tên khi thấy đồ vật mà không nói chữ đó để xin.
 • Cũng đến 24 tháng, bé không biết chơi giả bộ hay chơi với hai món đồ chơi cùng lúc
 • Nói hay lập lại chính xác câu dài, mà không nói được chữ một
 • Có dấu hiệu mất ngôn ngữ hay không có những tương tác xã hội.
Share