Autism FAQs

What causes Autism?

The cause of Autism is unknown. However, we know that it affects the development of the brain and may be related to specific regions of the brain. Further research is needed to determine the impacts on behavior, speech and learning. There are some familial ties and a family is more likely to have multiple children with Autism. Genetic counseling may be recommended.

Do vaccines cause Autism?

No, researchers have shown that there are no causal effect between vaccination and Autism. Please make sure your child receives all his shots to avoid preventable diseases. When can Autism be diagnosed? Early signs of Autism may appear prior to age 1. However, many children are not diagnosed until 15-months-old or much later. Parents and doctors play an important role in the early identification of these children. Unfortunately, many children are also missed by professionals who treat it merely as a speech and language delay.

Autism is a highly specialized field and requires a certain level of training to be able to differentially diagnose the condition and treat it appropriately.

Is Autism curable?

Since Autism is a disease of the brain, it is not curable. However, intensive therapy has been proven to be effective in reversing many of the negative side effects. Occupational Therapy can work on the sensory issues that impact the child’s attention and learning skills, while Behavioral therapy can simplify the steps in learning and Speech Therapy can facilitate use of words, gestures and eye-contact through incidental learning. A collaborative program can focus on social and communication skills that can be broken down into many attainable steps to ensure future success.

Is Autism contagious?

Autism is not contagious and it is not a learned behavior. Children cannot get Autism from other children. The exhibited behaviors are actually internally driven. An effective therapy program will change or replace the observed behavior, by influencing the internal need and desires to interact with others through use of a common language (e.g. gestures, hand signs or words).

VIETNAMESE TRANSLATION BELOW

Những câu hỏi thường gặp Tại sao có bệnh Tự kỷ (Autism)?

Người ta chưa tìm ra nguyên nhân bệnh Tự kỷ (Austism). Tuy nhiên, chúng ta biết rằng bệnh này ảnh hưởng đến sự phát triển của não, chính xác hơn là một số phần của não. Chúng ta cần nhiều nghiên cứu khác để xác định ảnh hưởng của bệnh lên hành vi, ngôn ngữ và học hành. Nếu họ hàng có người có bệnh, gia đình đó có nhiều khả năng có trẻ bị bệnh Tự kỷ (Autism). Do đó cần tham khảo ý kiến với chuyên gia về di truyền.

Thuốc chích ngừa có gây bệnh Tự kỷ không ?

Không. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng rằng không có mối liênhệ giữa chích ngừa và bệnhTự kỷ (Autism). Quý vị hãy cho con đi chích ngừa đầy đủ để tránh những bệnh truyền nhiễm. Khi nào bệnh được chẩn đoán? Những dấu hiệu đầu tiên có thể phát hiện truớc một tuổi. Tuy nhiên, nhiều trẻ không được chẩn đoán cho đến khi 15 tháng tuổi hay lớn hơn nữa. Cha mẹ và bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc sớm phát hiện bệnh cho trẻ. Song thật không may là nhiều chuyên gia chỉ dạy trẻ về chậm nói mà không xác định bệnh cho trẻ.

Bệnh Tự kỷ (Autism) là lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu phải được đào tạo ở một mức độ nhất định để có thể phân biệt bệnh với những bệnh khác và có thể điều trị hiệu quả. Bệnh tự kỷ trị hết được không?

Bởi vì bệnh Tự kỷ là bệnh của não bộ nên không thể trị hết được. Tuy nhiên, chương trình trị liệu chuyên sâu mang lại hiệu quả ngăn chặn nhiểu phải ứng phụ của bệnh. Occupational Therapy giúp trẻ khắc phục những nhạy cảm giác quan ảnh hưởng đến khả năng chú ý và tiếp thu. Behavioral Therapy có thể là những bước hổ trợ cho việc học và Spe ech Therapy có thể giúp bé học chữ, cử chỉ, giao tiếp bằng mắt. Với các chương trình trên, chương trình kết hợp tập trung vào kỷ năng giao tiếp và xã hội bằng cách chia làm nhiều bước nhỏ để trẻ nắm được vững vàng trong tương lai.

Bệnh tự kỷ có lây lan không?

Bệnh Tự kỷ không phải là bệnh truyền nhiễm cũng không phải là bệnh do bắt chước hành động của người khác. Trẻ không bao giờ bị bệnh từ trẻ khác lây sang. Những hành vi kỳ lạ trẻ làm thật ra do chính trẻ thích làm. Chương trinh trị liệu hiệu quả sẽ giúp trẻ thay đổi hoặc thay thế những hành vi không thích hợp, bằng cách chi phối những sở thích đó và hướng trẻ giao tiếp với người xunh quanh qua việc sử dụng ngôn ngữ đời thường ( như điệu bộ, cử chỉ tay chân, và lời nói)

Share